Elektronik ticaret bilgi platformu.

Ocak 4, 2023
Elektronik ticaret bilgi platformu

Elektronik ticaret bilgi paltformu.

  • Tebligata elverişli KEP adresi, elektronik posta adresi ve telefon numarası ile varsa işletme adı veya tescilli marka adı.
  • Mensubu olduğu meslek odası ve varsa üyesi olduğu sektörel kuruluşlar ile meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğine ilişkin bilgiler.
  • Tacir ise ayrıca ticaret unvanı, MERSİS numarası ve merkez adresi.
  • Esnaf ise ayrıca adı ve soyadı, vergi kimlik numarası ve merkez adresi.

Etbis  e kayıtlı  firma yukarıda belirtilen kriterleri  yerine  getirmek  zorundadır.  Firmamız  etbis  e kayıtlıdır. bu  kriterlere  sahiptir .

aşağıdaki linten  bizi  sorgulayabilirsiniz.


Etbis sorgula


Yorumlar

Hiç mesaj bulunmadı

Görüşünü yaz